Služby

Obchodné právo, právo obchodných spoločností a oprávnenie na podnikanie

V tejto oblasti Vám pomôžeme napríklad pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným a jej návrhom na zápis do ORSR a zabezpečením oprávnenia na podnikanie, a to elektronickými prostriedkami.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.