Služby

Rozvod manželstva

V súvislosti s rozvodom Vám radi pomôžeme a poskytneme právne poradenstvo vrátane prípravy návrhu na rozvod manželstva a zastupovania v tomto konaní.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k deťom

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú podľa zákona o rodine najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa.

Majetkové vyporiadania

Naša advokátska kancelária Vám pomôže pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ak  už naďalej nechcete v tomto zostať, a to ak chcete, aby Vám bola vyplatená hodnota Vášho podielu alebo by ste Vy chceli vyplatiť ostatných spoluvlastníkov.

Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

V našej advokátskej kancelárii Vám radi pomôžeme aj v oblasti práva nehnuteľností a pripravíme Vám zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to napríklad:

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

V prípade, ak uvažujete nad začatím podnikania, pomôžeme Vám i v tejto oblasti. Založenie obchodnej spoločnosti (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným) a návrh na jej zápis do ORSR môžete nechať na nás a vyhnete sa prípadným komplikáciám.

Ústavné právo

V našej advokátskej kancelárii Vám pomôžeme i s vypracovaním sťažnosti proti porušovaniu základných práv a slobôd vyplývajúcich predovšetkým z Ústavy Slovenskej republiky, ako aj z medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská republika ratifikovala

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.