Služby

Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a majetkové vyporiadania

Pripravíme Vám zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo pomôžeme Vám pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.