O nás

Advokátka JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková úspešne ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbor právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2010.

V roku 2012 obhájila rigoróznu prácu a vykonala rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Profesijné skúsenosti získavala JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková už od roku 2008 ako právny asistent v advokátskej kancelárii v Trenčíne a ako advokátsky koncipient od roku 2011 v advokátskej kancelárii advokáta Jozefa Opeta so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. Táto advokátska kancelária sa neskôr presťahovala do Trenčína z dôvodu lepšej dostupnosti pre klientov v trenčianskom regióne. Ako advokátsky koncipient JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková participovala na poskytovaní právnych služieb klientom advokátskej kancelárie v rôznych oblastiach práva.

Advokátka JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková úspešne zložila advokátsku skúšku v roku 2015, následne bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7146 a poskytuje právne služby.

Sídlo advokátskej kancelárie sa nachádza na adrese: Tramínová 2438/9, 911 05 Trenčíne, pričom pracovisko advokáta je v administratívnej budove ALFA nachádzajúcej sa na adrese: Jilemnického 532/2 v Trenčíne.

JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková plynulo ovláda anglický jazyk. Vo voľnom čase sa venuje hudbe, kresleniu, športu a cestovaniu.

Prioritou pre nás je vyvážený vzťah s klientom a udržanie vzájomnej dôvery najmä prostredníctvom kvalitných služieb a poctivej komunikácie s dôrazom na ľudský a individuálny prístup.

Našou snahou je formulácia zrozumiteľných, jasných a odborne presných výstupov našej práce. Pre nás je efektívne vyriešenie prípadu a problému klienta rovnako dôležité ako pre klienta, pričom máme skúsenosti s usmerňovaním strán pri snahe o uzatvorenie dohody výhodnej pre všetky strany. Neustále sa prispôsobujeme nárokom súčasnej doby a hľadáme efektívne riešenia so zárukou absolútnej diskrétnosti. Vďaka zmyslu pre etiku pri zachovaní odbornosti Vám v našej advokátskej kancelárii poskytneme právne služby maximálnej možnej úrovne.

 

 

MSSR

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.