Novinky

Tabuľka pre výpočet výživného rodičov k deťom už aj na Slovensku Nový spôsob registrácie spoločnosti s ručením obmedzeným od 01.11.2023 Informatívne stretnutie rodičov (Cochemský model) Dvadsať prosieb detí podľa Cochemskej praxe Ako sa dotkne nová súdna mapa Trenčianskeho kraja? Zásadné zmeny pri ochrane záujmov maloletých detí SAK k vyhláseniu Združenia sudcov Slovenska o zachovaní kontinuity na MS SR SPOLOČNÉ KOMUNIKÉ z okrúhleho stola najvyšších predstaviteľov slovenskej justície pri príležitosti 33. výročia slobodnej a nezávislej advokácie

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.