JUDr. Zuzana
Pagáčová Hrbáčiková advokát

Poďme sa spolu zamerať na úspech

„Právo je umenie dobra a spravodlivosti“ (Ius est ars boni et aequi) Aulus Cornelius Celsus

Prioritou pre nás je vyvážený vzťah s klientom a udržanie vzájomnej dôvery najmä prostredníctvom kvalitných služieb a poctivej komunikácie s dôrazom na ľudský a individuálny prístup.

JUDr. Zuzana Pagáčová Hrbáčiková je členkou Slovenskej advokátskej komory a poskytuje právne služby ako advokát registrovaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 7146.

Pracoviskom advokáta je v administratívna budova ALFA nachádzajúca sa na adrese: Jilemnického 532/2 v Trenčíne. Sídlo advokátskej kancelárie je na adrese: Tramínová 2438/9, 911 05 Trenčíne.

 

 

Poradím Vám v týchto oblastiach

Naša advokátska kancelária Vám ponúka širokú škálu právnych služieb v rôznych oblastiach práva. Prvá základná informačná konzultácia v našej advokátskej kancelárii je pre všetkých našich klientov za účelom oboznámenia sa s právnym problémom bezplatná a nezáväzná, a preto nás môžete bez obáv kontaktovať. Našou snahou je formulácia zrozumiteľných, jasných a odborne presných výstupov našej práce. Neustále sa prispôsobujeme nárokom súčasnej doby a hľadáme efektívne riešenia so zárukou absolútnej diskrétnosti.

Pozrieť všetky služby

Rozvod manželstva

V súvislosti s rozvodom Vám radi pomôžeme a poskytneme právne poradenstvo vrátane prípravy návrhu na rozvod manželstva a zastupovania v tomto konaní.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k deťom

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú podľa zákona o rodine najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa.

Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a majetkové vyporiadania

Pripravíme Vám zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo pomôžeme Vám pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva.

Obchodné právo, právo obchodných spoločností a oprávnenie na podnikanie

V tejto oblasti Vám pomôžeme napríklad pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným a jej návrhom na zápis do ORSR a zabezpečením oprávnenia na podnikanie, a to elektronickými prostriedkami.

Aequum et bonum est lex legum. Spravodlivosť a dobro je zákon zákonov.

Prečítajte si najnovšie informácie a novinky v oblasti práva

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.