Novinky

SAK k vyhláseniu Združenia sudcov Slovenska o zachovaní kontinuity na MS SR

Zdroj: SAK, z dňa 9.5.2023

Združenie sudcov Slovenska ako najväčšia stavovská organizácia sudcov na Slovensku dnes vydala verejné vyhlásenie, ktorým v súvislosti s očakávaným vymenovaním tzv. úradníckej vlády vyzvalo na zachovanie kontinuity vo vedení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na čele s ministrom Viliamom Karasom. Slovenská advokátska komora sa k tomuto vyhláseniu pripája.

Slovenská advokátska komora je nezávislou a prísne apolitickou stavovskou organizáciou. Voči úradu prezidentky Slovenskej republiky a nezávislosti výkonu jej ústavných funkcií zároveň prechovávame plný rešpekt a dôveru. Rovnako tak však vnímame mimoriadne komplikovanú situáciu v justícii tesne pred spustením tzv. novej súdnej mapy, ktorá zásadným spôsobom mení súdne obvody a organizáciu práce súdov.

V minulosti SAK opakovane upozorňovala na vážne riziká reformy v jej prijatej podobe, a tieto riziká vnímame aj dnes. Faktom ale je, že vďaka osobnému pričineniu ministra spravodlivosti Viliama Karasa došlo k obnoveniu základnej konštruktívnej komunikácie so súdnou mocou, výsledkom ktorej je rozumná miera nádeje, že súdna mapa môže byť implementovaná bez vážnejších ohrození práva ľudí na prístup k súdnej ochrane.

Ďalším dôvodom na zachovanie kontinuity je aj aktuálna novela Trestného zákona, ktorej prípravu osobne koordinoval minister Karas. Výmena v osobe predkladateľa môže mať zásadné dosahy na udržanie súčasného kompromisu, a reálne môže viesť k jeho odmietnutiu a následnému nesystémovému preberaniu niektorých častí novely do paralelne prebiehajúceho legislatívneho procesu k poslaneckému návrhu zmien v trestnom práve. Takto dôjde k zmareniu práce viac ako stovky odborníkov z celej justície a tým aj k zmareniu šance na aspoň čiastočnú modernizáciu nefungujúcej trestnej politiky.

Slovenská advokátska komora preto verí, že rozhodovanie pani prezidentky SR o poverení spravovať ministerstvo spravodlivosti bude motivované výlučne záujmami riadneho fungovania justície.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.