Novinky

Ako sa dotkne nová súdna mapa Trenčianskeho kraja?

Zdroj: hhttps://www.justice.gov.sk/dokumenty/2023/06/2023_0601_brozury-webTN-fin02.pdfttps://www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudna-mapa/informacie-k-sudnej-mape/, 05.06.2023

Trenčiansky obvod

Bez názvu

Aj po zmene súdnej mapy bude od 1. júna 2023 sídliť v Trenčíne okresný aj krajský súd. K trenčianskemu okresnému súdu sa po novom pričlení obvod Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom a obvod okresov Považská Bystrica a Púchov. Väčší bude aj obvod Okresného súdu Prievidza, do ktorého budú patriť aj obvody okresov Parzánske a Bánovce nad Bebravou. 

Okresný súd Trenčín

Sídlom Okresného súdu Trenčín bude mesto Trenčín, jeho obvod bude tvoriť územný obvod okresov Trenčín, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Považská Bystrica a Púchov. Okresný súd Trenčín bude mať pracovisko v Novom Meste nad Váhom a v Považskej Bystrici.

Okresný súd Prievidza

Sídlom Okresného súdu Prievidza bude mesto Prievidza, jeho obvod bude tvoriť územný obvod okresov Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Okresný súd Prievidza bude mať pracoviská v meste Bánovce nad Bebravou v meste Partizánske. Na okresných súdoch sa budú sudcovia špecializovať na jednu agendu, či už rodinnú, obchodnú, trestnú alebo civilnú. Ich rozhodovanie tak bude môcť byť nielen odbornejšie, ale aj kratšie a ľudia sa k rozhodnuam dostanú rýchlejšie.

Krajský súd V Trenčíne

Krajský súd v Trenčíne so sídlom v Trenčíne bude odvolacím súdom pre okresné súdy v Trenčíne a Prievidzi. Krajský súd v Trenčíne bude tak ako aj ostatné krajské súdy na Slovensku riešiť prípady občianskeho a trestného práva. Odvolacím súdom pre trenčiansky kraj v rodinnoprávnej agende bude od 1. júna 2023 Krajský súd v Žiline. Odvolacím súdom pre trenčiansky kraj v obchodnoprávnej agende bude Krajský súd v Banskej Bystrici. Konanie o odvolaniach v obchodnoprávnej agende a v rodinnoprávnej agende, ktoré sa začali na Krajskom súde v Trenčíne pred 1. júnom 2023, sa aj dokončia na tomto súde. Súdy budú môcť zároveň viac využívať aj online formu pojednávania.

Osobitne v rodinnej agende sa zavádza pravidlo, že sudcovia vycestujú za účastníkom konania na súd, ktorý je pre neho bližšie. Rozdelenie obchodnoprávnej a rodinnoprávnej agendy na menší počet odvolacích súdov umožní, aby sa sudcovia mohli na ňu špecializovať. Tým pádom sa budú ľahšie orientovať v danej oblas, čo predpokladá aj kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia.

Správny súd

Na Slovensku po novom vznikajú tri prvostupňové správne súdy – v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Správne súdnictvo preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Príslušným na riešenie sporov medzi občanom a štátom pre trenčiansky kraj bude Správny súd v Banskej Bystrici.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.