Služby

Majetkové vyporiadania

Naša advokátska kancelária Vám pomôže pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ak  už naďalej nechcete v tomto zostať, a to ak chcete, aby Vám bola vyplatená hodnota Vášho podielu alebo by ste Vy chceli vyplatiť ostatných spoluvlastníkov.

Po právoplatnosti rozsudku o rozvode zaniklo aj Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Toto je potrebné vyporiadať a aj v tomto prípade Vám radi poskytneme právne poradenstvo, či už chcete s bývalým manželom uzatvoriť dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, alebo sa neviete s bývalým manželom dohodnúť.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.