Služby

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

V prípade, ak uvažujete nad začatím podnikania, pomôžeme Vám i v tejto oblasti. Založenie obchodnej spoločnosti (napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným) a návrh na jej zápis do ORSR môžete nechať na nás a vyhnete sa prípadným komplikáciám.

Pomôžeme Vám aj napríklad so zabezpečením oprávnenia prevádzkovať živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Novelou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorá vstúpi od 01.11.2023 do účinnosti, pribudne do zákona § 7b, podľa ktorého môže registráciu - prvozápis s.r.o. na základe registračnej žiadosti vykonať aj registrátor, ktorým je ktorýkoľvek notár. Od 01.11.2023 sa tak možno s návrhom na prvý zápis s.r.o. obrátiť aj na ktoréhokoľvek notára. 

Žiadosť o prvozápis môžete podať notárovi Vy ako navrhovateľ (resp. všetci konatelia) alebo sa môžete nechať zastúpiť aj advokátomRadi Vám s touto registráciou Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným pomôžeme.

Viac sa tiež dočítatu tu.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.