Služby

Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

V našej advokátskej kancelárii Vám radi pomôžeme aj v oblasti práva nehnuteľností a pripravíme Vám zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, a to napríklad:

a to vrátane vypracovania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Prípadne Vám vieme skontrolovať už existujúce právne dokumenty, ktoré Vám boli predložené a spripomienkovať ich.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.