Služby

Rozvod manželstva

V súvislosti s rozvodom Vám radi pomôžeme a poskytneme právne poradenstvo vrátane prípravy návrhu na rozvod manželstva a zastupovania v tomto konaní.

Už niekoľko rokov poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa rozvodu manželstva, ale i s tým spojených konaní, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti.

S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Týmto možno rozumieť úpravu osobnej starostlivosti, vyživovacej povinnosti, úprava styku, správy jeho majetku a pod.

V rámci konzultácií Vám pomôžeme s odpoveďami na otázky, s ktorými sa pri uvažovaní nad rozvodom manželstva alebo aj počas samotného konania môžete stretnúť. Dozviete sa, čo všetko má návrh na rozvod manželstva obsahovať, ako má byť správne formulovaný petit návrhu, aké doklady treba súdu predložiť, ako sa pripraviť na samotné pojednávanie, ale i ako takéto pojednávanie o rozvode manželstva prebieha.

V našej advokátskej kancelárii kladieme dôraz najmä na najlepší záujem maloletých detí.

Riadime sa výrokom zakladateľa Cochcemskej praxe, nemeckého emeritného sudcu Jürgena Rudolpha: „Ak jeden z rodičov vychádza zo súdnej siene ako víťaz, dieťa prehralo“.

medium-shot-girl-holding-broken-drawing

Situácia, v ktorej sa nachádzate a zdá sa Vám bez riešenia postretla už mnohých pred Vami a tiež nie ste posledný, kto ju zažíva, preto sa nebojte obrátiť na advokáta a opýtať sa na všetky otázky, ktoré potrebujete vedieť. V našej advokátskej kancelárii urobíme všetko preto, aby sme Vám pomohli tieto náročné životné situácie zvládnuť.

Konanie o rozvod manželstva začína podaním návrhu, ktorý nemusia manželstva podať spoločne. Návrh na začatie konania o rozvod manželstva môže podať aj iba jeden z manželov (t. j. bez vedomia druhého manžela, resp. proti vôli druhého manžela) a súd vždy bez ohľadu na to skúma individuálne príčiny rozvratu manželstva.

Poskytneme Vám právne poradenstvo ohľadom toho, kedy môže súd manželstvo rozviesť a naopak kedy tak neurobí. Zdôrazňujeme, že pri rozvode manželstva, z ktorého pochádzajú aj maloleté deti sa vždy prihliada na najlepší záujem týchto detí. Je úlohou v prvom rade rodičov, nie súdu, správať sa tak, aby kritická situácia v rodine nespôsobovala dieťaťu stres a dieťa sa nedostávalo do konfliktu lojálnosti.

Radi Vám podáme pomocnú ruku v tomto ťažkom období, ale je tiež potrebné, aby ste advokátovi nepodávali informácie tendenčne a skresleným spôsobom, či už čo sa týka dôvodov rozvodu, alebo starostlivosti a výživy maloletého dieťaťa.

V našej advokátskej kancelárii Vám poskytneme tiež právne poradenstvo ohľadom vyživovacej povinnosti k deťom a sme pripravení odpovedať Vám na Vaše otázky a poradiť Vám.

Zvoliť si zastupovanie advokátov v tomto druhu súdnych konaní alebo aspoň vyžiadať si právne rady pri zvažovaní rozvodu manželstva je určite v záujme rýchlosti a jednoduchosti celého procesu.

Ako dlho bude konanie o rozvod manželstva trvať závisí však od samotných manželov. V ideálnom prípade, ak manželia súhlasia s rozvodom, dohodnú sa na starostlivosti o maloleté deti, na vyživovacej povinnosti a súd má predložené všetky potrebné doklady a petit návrhu je formulovaný správne, toto konanie môže byť veľmi rýchle.

Pred prvým pojednávaním Vám môže byť tiež doručené predvolanie na informatívne stretnutie rodičov. Viac sa dočítate tu.

Na dĺžku konania má v neposlednom rade určite vplyv aj to, ako je naformulovaný samotný návrh na začatie konania a či boli súdu predložené všetky doklady, ktoré k rozhodnutiu potrebuje. Absencia takýchto dokladov by spôsobovala ďalšie predlžovanie konania za účelom ich predloženia.

Preto nás neváhajte kontaktovať jedným zo spôsobov uvedených na našej stránke a spýtať sa, čo potrebujete vedieť ohľadom rozvodu a s tým spojených práv a povinností a byť pripravený.

Advokát Vám v tomto type súdneho konania podá pomocnú ruku, nakoľko pôsobí zmierlivo a vedie klienta najmä k dohode s druhou stranou v najlepšom záujme maloletých detí, pretože o ne ide predovšetkým. Advokát spolupracuje s ostatnými odborníkmi podieľajúcimi sa na riešení rodinnej krízy a tiež konfrontuje klienta s možnými negatívnymi dopadmi jeho pokynov a želaní.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.