Služby

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k deťom

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú podľa zákona o rodine najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa.

Tieto práva a povinnosti majú obaja rodičia a obaja sú tiež povinní chrániť záujem svojho maloletého dieťaťa.

Pri rozvode súd vždy rozsudkom o rozvode upraví aj pomery manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode, ak z manželstva pochádzajú (viac sa dočítate tu), ale výkon rodičovských práv a povinností k maloletým dieťaťom upraví súd aj v prípade, ak rodičia spolu nežijú a nedohodnú sa na nej.

V tomto prípade súd môže upraviť:

 

Ideálnou situáciou je, ak sa viete ako rodičia dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností k Vášmu maloletému dieťaťu. V opačnom prípade upraví tento výkon súd a môže tak dokonca urobiť aj bez Vášho návrhu.

Pri úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom Vám radi pomôžeme a poskytneme právne poradenstvo vrátane prípravy návrhu na začatie takéhoto konania a zastupovania v ňom.

Rozchod a rozvod rodičov sa detí veľmi dotýka. Prechádzajú dôležitou často nepríjemnou životnou zmenou a potrebujú oboch rodičov, ale aj ostatných blízkych k tomu, aby lepšie porozumeli tomu, čo sa v ich živote mení, ale aj tomu, aké istoty majú a čo sa nezmení. Po rozchode prestávate byť manželmi resp. partnermi, ale zostávate rodičmi.

Deťom v týchto situáciách najviac pomôže, ak sa rodičia vedia dohodnúť ako ich i naďalej spoločne vychovávať, poskytnúť im bezpečie, istotu, ak rodičia vedia ďalej spolu komunikovať, riešiť nedorozumenia, či konflikty a dokážu sa akceptovať a byť si určitým spôsobom ďalej blízki.

Ak je to vo Vašich silách a je to trochu možné, zachráňte vzťah, z ktorého pochádzajú maloleté deti a neváhajte požiadať o pomoc odborníkov. Ak budete úspešní, zachránite dieťaťu rodinu, ktorá bude v jeho najlepšom záujme.

Ak sú však konflikty vážne, takýto vzťah Vaše dieťa nepotrebuje, pretože mu s istotou viac ubližuje a škodí.

pexels-pixabay-48794

Dieťaťu by ste v každom prípade mali vysvetliť, že sa ako rodičia rozchádzate, a to spôsobom jeho veku primeraným. Dieťa potrebuje počuť, že rodičmi ale zostanete i naďalej. Spýtajte sa ho tiež na jeho názor v otázke zverenia, teda s ktorým rodičom by chcel bývať resp. ako si toto predstavuje. V najlepšom záujme dieťaťa je vždy dohoda rodičov, preto sa o ňu vždy pokúste.

Je v prvom rade Vašou úlohou ako rodičov, nie súdu, správať sa tak, aby kritická situácia v rodine nespôsobovala dieťaťu stres a dieťa sa nedostávalo do konfliktu lojálnosti.

V našej advokátskej kancelárii Vám radi podáme pomocnú ruku v tomto ťažkom období a odpovieme Vám na Vaše otázky spojené s touto nie príjemnou životnou situáciou a poradíme Vám v otázke podania návrhu na súd, ak chcete napríklad upraviť starostlivosť o Vaše dieťa alebo výšku výživného. Kladieme dôraz najmä na najlepší záujem maloletých detí.

Advokát konfrontuje klienta s možnými negatívnymi dopadmi jeho pokynov a želaní, pretože súd túto vec prejednáva ako konanie starostlivosti súdu o maloletých, nie „konanie starostlivosti súdu o záujem rodičov“. Záujem Vášho dieťaťa musí prevážiť nad Vaším záujmom. V prípade dohody s druhým rodičom nedôjde k zbytočným sporom a dieťa nebude zbytočne traumatizované.

V rámci konzultácií Vám pomôžeme s odpoveďami na Vaše otázky spojené s Vašimi rodičovskými právami a povinnosťami. Ozrejmime Vám, čo všetko má napríklad návrh na zvýšenie výživného obsahovať, ako má byť správne formulovaný petit návrhu, aké doklady treba súdu predložiť, ako sa pripraviť na samotné pojednávanie, ale i ako tieto pojednávania o úprave rodičovských práv a povinností prebiehajú.

Ak máte nezodpovedané otázky ohľadom úpravy starostlivosti o Vaše dieťa, výšky výživného a úpravy styku, neváhajte nás kontaktovať jedným zo spôsobov uvedených na našej stránke a spýtať sa, čo potrebujete vedieť.

 

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.